Skolverkets bedömningsstöd i svenska och matematik, åk 1-3

Skolverket har nu lagt upp en film om det nya Bedömningsstöd i läs-
och skrivutveckling
. Filmen ger dig en översiktlig introduktion av Bedömningsstödet och hur du tillämpar det.

Bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling -årskurs 1-3

Detta finns även i matematik:

Bedömningsstöd i taluppfattning inom matematik – årskurs 1-3