Granska och förstå källor!

Detta är hämtat från Natur & Kulturs hemsida, under ”Inspirerande, kostnadsfria material”:

Alla elever behöver kunna läsa olika källor med urskiljning. Den kunskapen har de nytta av både i skolan och på fritiden. I skolan behöver de förstå hur de hittar relevant information och hur de kan värdera den informationen. Men lika viktigt är att kunna förstå och värdera information som sprids bland kompisar och på olika nätplatser.

Här kan du beställa en folder och så hittar du användbara kopieringsunderlag:

http://www.nok.se/Laromedel/-/Laromedel/PULS—for-bade-larare-och-elever1/Inspirerande-gratismaterial-2/

www.bingel.se

Jag vill ännu en gång tipsa om BINGEL. Det är ett digitalt hjälpmedel där eleven färdighetstränar på ett nytt, roligt och motiverande sätt. Bok + bingel = eleverna tränar mer!

Just nu använder vi det till repetition inför NP i matematik,
några elever tränar engelska och så finns det intressanta uppgifter till tema vår och påsk.

www.bingel.se