Granska och förstå källor!

Detta är hämtat från Natur & Kulturs hemsida, under ”Inspirerande, kostnadsfria material”:

Alla elever behöver kunna läsa olika källor med urskiljning. Den kunskapen har de nytta av både i skolan och på fritiden. I skolan behöver de förstå hur de hittar relevant information och hur de kan värdera den informationen. Men lika viktigt är att kunna förstå och värdera information som sprids bland kompisar och på olika nätplatser.

Här kan du beställa en folder och så hittar du användbara kopieringsunderlag:

http://www.nok.se/Laromedel/-/Laromedel/PULS—for-bade-larare-och-elever1/Inspirerande-gratismaterial-2/

Tips på adventskalendrar 2015

Här samlar jag tips på digitala adventskalendrar som jag hittar allteftersom:

Libers julkalendrar F-3, 4-6
Länk till minilektionerna:

Gleerups julkalender

http://www.nok.se/julkalender4-6

Natur och Kulturs julkalender

NCM:s julkalender

IKT – digital adventskalender

http://nukunskap.se/adventskalender-tjuvtitt/

Julkalender med rymdtema

http://tulayikt.blogspot.se/2015/11/basta-digitala-adventskalendrarna-2015.html?spref=fb&m=1

http://adventmyfriend.com/demo/

Checklistor – Internet- och datoranvändning (Skolverket)

Checklistor

Internet- och datoranvändningen i och utanför skolan ökar och många lärare efterfrågar mer kunskap om källkritik. Lärare efterfrågar också hjälp med att välja digitalt material för sin undervisning. Därför har Skolverket tagit fram ett antal checklistor. Dessa hittar du här:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/utveckla-undervisningen/checklistor-1.239868

Quiver – 3 D Coloring App

Idag har vi bekantat oss med en ny app som heter ”Quiver – 3 D Coloring App”.
Den var uppskattad av eleverna.
Länken till att skriva ut bilder hittar du på quivervision.com
Så här blev resultatet av några bilder:
app

UR Radio Skolministeriet: Vad går förlorat med handskriften?

I takt med att digitala verktyg som surfplattor, datorer och mobiler blir vanligare hamnar den gamla konsten att skriva för hand i bakgrunden. Så även i skolan där många barn först lär sig skriva på surfplattor. Är det ett välkommet framsteg – ett hinder mindre i läs- och skrivinlärningen? Eller riskerar något viktigt att gå förlorat i övergången från analogt till digitalt?

Lyssna på programmet