IKT och pedagogik

Här samlar jag länkar till intressanta sidor som jag hittar:

Artikel Omvärldsbloggen:
http://omvarld.blogg.skolverket.se/2016/11/03/hur-kan-skolans-digitalisering-underlattas/

Hur får du använda andras bilder, filmer och texter på nätet?
https://webbpedagog.se/hur-far-du-anvanda-andras-bilder-filmer-och-texter-pa-natet/

Arbeta mot näthat – paket för pedagoger
http://horisonten.io/2016/10/konkreta-tips-for-hur-skolor-kan-minska-nathat/

IKT på Fritidshem:
Kul och strul med iPads