Safariwebben

Safariwebben är en lärarwebb som är fylld med extra material till MatteSafari. Där finns arbetsblad, gemensamma lektionsgenomgångar, Trixigt-uppgifter och filmer med lektionsgenomgångar.

Där finns också en matris över innehållet i grundböckerna jämfört med Lgr 11.

http://blogg.suonline.se/safari/

Föreläsning: Sociala mediers roll i skolan

Kom nyss hem från en intressant föreläsning med Anne-Marie Körling som handlade om sociala medier och det ”utvidgade kollegiet”.
Hon visar på de möjligheter som t ex twitter och Facebook skapar! Hon berättade också om sin blogg som blivit ett måste för henne och att det blivit en del av hennes pedagogiska utveckling!
Inspirerande och intressanta tankar för mig som är nybörjare i ”bloggvärlden”.

Jag tipsar gärna om hennes hemsida:
http://korlingsord.se/

Liber Espresso

Sedan en tid tillbaka har vi tillgång till Liber Espresso här i Boxholms kommun.
Liber espresso är ett multimediaverktyg som är en  onlinetjänst som används på en vanlig dator och som är användbart tillsammans med Smartboard vid t ex  gemsamma genomgångar. Innehållet i Liber Espresso är kopplat mot LGR11.

Idag har jag fixat så alla eleverna även har tillgång till detta på sina iPads. Nu får vi fundera vidare på bra användningsområden!

Vill du veta mer om vad det är så klicka här:
http://www4.liber.se/liber_espresso/index.html

LukiMat

Idag har jag varit med på ”Specträffen” i Boxholm. Då fick jag tips om webbtjänsten ”LukiMat” som är ett finskt projekt (på svenska) som är under uppbyggnad och riktar sig till förskolan samt åk 1-2. Där kan man hitta information om metoder som stöder läs- och matematikinlärning.

http://www.lukimat.fi/lukimat-sv

Appfredag – gratis appar

http://www.pappasappar.se/ kan man prenumerera på nyheter och på tips om appar som är tillfälligt gratis.

De erbjuder även tips om betalappar som är tillfälligt gratis på Facebook-sidan Appfredag.

Fredag till söndag kan ni passa på att ladda hem Zcoolyapparna gratis! Jag har laddat hem alla till elevernas iPads, så får vi utvärdera dem framöver!

Vi har tidigare laddat hem och använt appen Zcooly Affären 1 som innefattar följande områden:

 • Taluppfattning
 • Addition
 • Talkamrater
 • Dubbelt/Hälften
 • Subtraktion
 • Talens grannar
 • Ordna tal
 • Mönster
 • Steg
 • Jämna/udda
 • Positionssystemet

Läs mer här om undervisningens syfte och förmågor som eleven ska utveckla.
http://www.skolappar.nu/zcooly-affaren-1/