Uppdrag Språklyft

Uppdrag Språklyft  är en idébok som utgår från Nya Språket lyfter – Skolverkets språklyftbedömingsstöd i svenska.

Den första boken riktar sig mot årskurs 1-3 och innehåller två teman.
På vårterminen i ettan drog vi igång arbetet med den första delen, Leksaksfabriken.
Varje tema inleds med en högläsningstext. Då fick vi många bra tillfällen att öva läsförståelse och ordkunskap.

Nu är det dags att börja arbeta med uppdragen. Följ gärna detta arbete här på bloggen.

Här har eleverna ritat hur de tror att Rex, Ferran och Professorn ser ut som vi läst om under 5 veckor. De har även skrivit texter två och två och berättat om vad Leksaksfabriken handlar om.
leksak