Omvärldsbloggen – IT i skolan

Omvärldsbloggen drivs av Skolverket och är en del av portalen It i skolan.
Där behandlas och diskuteras aktuella frågor och problemställningar kring it i skolan.

Idag publicerades ett intressant inlägg om ”Utvärdering av lärplattor i undervisningen….”