Internet – så funkar det!

Internet – så funkar det!  är en illustrerad berättelse för elever i åk 1-3 som förklarar hur internet och dess adressystem fungerar. Syftet är att möta nyfikenheten hos elever  kring hur internet fungerar och stimulera diskussioner kring tekniken i skolans klassrum.

Du kan läsa boken på webben, ladda ner den som en PDF-fil eller beställa boken (20 kr).

https://www.iis.se/lar-dig-mer/guider/internet-sa-funkar-det/