Tema: Sagor

”Tobias klassrum” tipsar om denna film i arbete med sagor.
”Genomgång kring vad som kännetecknar en saga, kända sagosamlingar och dess sagosamlare, vad som skiljer en konstsaga från en folksaga och några kända sagor”. Filmen är gjord av ”43Kinna”

Från Gåspennan –  Röda tråden:
https://www.youtube.com/watch?v=arGM7gp0UJw&app=desktop