MIK för mig – ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet

BARN, UNGA OCH MEDIER

”MIK för mig” är ett digitalt utbildningsmaterial i medie- och informationskunnighet (MIK) som vänder sig till skolor, skolbibliotek och folkbibliotek. Syftet med materialet är att utbilda elever och vuxna som finns och agerar i ungas närhet.

http://statensmedierad.se/mikformig