Länktips: Kjell Staffans – om läs- och skrivinlärning

På denna webbplats finns material samlat kring läs-och skrivinlärning som är ämnat för specialpedagoger, speciallärare, klasslärare, studerande och andra intresserade.

http://www.kjellstaffans.fi/