Two stars and a wish…

… är ju inget nytt men jag tycker att det är värt att nämna ännu en gång i samband med bedömning. Ett bra sätt att få in detta tillsammans med eleverna i åk 1.

Läs mer: https://stevster.wordpress.com/2013/06/05/two-stars-and-a-wish/