Öva på nätet!

Nu har jag introducerat ”Öva på nätet” för elever och föräldrar på klassbloggen.
Där lägger jag ut länktips till sidor där vi kan öva vidare med det vi jobbar med i skolan.
Just nu är det:
Talen 0-10 (www.skolplus.se)
Addition och subtraktion (www.skolplus.se, www.elevspel.se)
Klockan (www.elevspel.se)
Läsinlärning (www.bokstavstaget.se)

Ett nytt länktips är:
http://www.nok.se/Laromedel/Digitala-laromedel/Pixel-Ova-mer/Pixel-Ova-mer/