Läsläxor!

För en del elever passar det inte att ha läseboken i läxa så här i början. De behöver ha andra uppgifter för att få goda förutsättningar för läsinlärningen. Jag hittade denna sida som innehåller en massa färdiga bra tips på läsläxor.

http://www.oppetklassrum.se/lektioner/ordbilder-och-laslaxa/