Krokotak

På Krokotak finns det mycket intressant.
Här är länkar till bl a enkla Sudoku och ”spårövningar”:

http://print.krokotak.com/q?q=sudoku

http://print.krokotak.com/q?q=tracing

http://krokotak.com/2016/07/color-cut-create-ice-cream/

http://krokotak.com/2016/07/moving-fish/