Något att ta tag i till hösten!

Kunskapskrav och obligatoriska bedömningsstöd i årskurs 1

Från 1 juli 2016 blir det obligatoriskt för huvudmän i grundskolan att använda Skolverkets bedömningsstöd i läs- och skrivutveckling och matematik i årskurs 1.

http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/svenska-och-svenska-som-andrasprak

http://www.skolverket.se/bedomning/bedomning/bedomningsstod/matematik