Nytt: Matteplus

På www.skolplus.se finns nu en nyhet som heter Matteplus.
Matteplus är en serie arbetshäften för utskrift som ger elever möjlighet att färdighetsträna baskunskaper inom matematiken. Häftena är uppdelade i olika områden.

http://www.skolplus.se/utskrifter