Checklistor – Internet- och datoranvändning (Skolverket)

Checklistor

Internet- och datoranvändningen i och utanför skolan ökar och många lärare efterfrågar mer kunskap om källkritik. Lärare efterfrågar också hjälp med att välja digitalt material för sin undervisning. Därför har Skolverket tagit fram ett antal checklistor. Dessa hittar du här:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan/utveckla-undervisningen/checklistor-1.239868