Om Mattemästaren

På dagens träff av Matematiklyftet tipsade vi varandra om denna sida:

www.mattemastaren.se

Mattemästaren innehåller övningar i taluppfattning och huvudräkning kopplade till matteböckerna Safari.
Du klickar på boken du vill arbeta med och väljer sedan räknesätt och övning.
Svara så snabbt du kan och försök få så bra tid som möjligt.