Bokjuryn 2014

I Åsbo skola har vi som tradition att hela skolan arbetar med Bokjuryn.
Vi brukar börja med att alla elever får med sig en bokjurykatalog hem där
de får möjlighet att lämna en önskelista. Vi köper sedan in böcker utifrån
önskemålen.  Länk till Bokjuryns hemsida
bokjur