www.skolplus.se

I Boxholms skolor har vi valt att köpa in Skolplus. Där hittar vi övningar, spel, lärarverktyg och utskriftsmaterial för grundskolan. Den huvudsakliga inriktningen är årskurserna F-6 men det finns även en hel del material som passar för äldre elver.

En del material fungerar även till iPad.

http://www.skolplus.se/