Skolverket: Forskning för skolan

På FB-gruppens ”En läsande klass” sida hittade jag en länk till Skolverkets
”Forskning för skolan” med rubriken:
Skolarbetet blir ”på riktigt” när fler läser elevernas bloggar.

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/it-i-skolan/undervisning