Safariwebben

Safariwebben är en lärarwebb som är fylld med extra material till MatteSafari. Där finns arbetsblad, gemensamma lektionsgenomgångar, Trixigt-uppgifter och filmer med lektionsgenomgångar.

Där finns också en matris över innehållet i grundböckerna jämfört med Lgr 11.

http://blogg.suonline.se/safari/