Tips på matteuppgifter!

Någon som heter Annelie, har gjort egna matteböcker för förskoleklass och år 1-3 som hon delar med sig av. Här finns elevuppgifter och handledning samt en genomgång av materialet. Jag ser det som en resurs som skulle kunna vara bra att använda så här i slutet av terminen för att repetera områden som varit svåra.

https://drive.google.com/folderview?id=0B9I70o4FVvvjbUZwYUdxS3kyeTQ&usp=sharing