Stafettskrivning på iPad

Idag testade vi något nytt, nämligen stafettskrivning på iPad. Vi använde appen ”Skolstil”. Eleverna fick börja med att skriva en inledning där de berättade vem berättelsen handlade om, vad han/hon hette, var och hur den bodde och något som beskrev ”huvudpersonen”.

Sedan lämnades iPaden över till nästa som fick läsa igenom vad den innan skrivit och sedan blev uppdraget att skriva fortsättningen som berättar ”En dag skulle……  men då…….”

Tredje personen fick skriva och berätta om en lösning på ”problemet” som uppstått.

Avslutningsvis fick den fjärde skriva ett slut på berättelsen och slutligen spara texten i Dropbox, där vi alla kommer åt den.

Det var uppskattat, inte så lätt men ett bra sätt att börja skriva texter med ”röda tråden”, dvs inledning, handling och avslutning. Texterna kommer vi läsa/visa upp tillsammans på Smartboarden och nästa steg är att vi ska diskutera och ge exempel till varandra om hur man kan utveckla texterna och göra dem mer ”levande”. Sedan skriver vi ut dem och gör böcker med egna bilder till.